divendres, 22 de juliol de 2011

NUS AS DE GUIA O BÚLIN

L'As de Guia o Búlin és un nus que es feia servir molt, però avui en dia està pràcticament en desús.

No és difícil de fer, és més aviat de confecció ràpida. 
A tothom li sonarà allò de "la serp surt del llac, fa la volta a l'àrbre i torna a entrar al llac..."

S'usa normalment com a nus d'encordament 


Però...
Es desfà amb tensions i destensions.


Pel què s'ha de Rematar sempre, amb un pescador doble.
Un bon aprenentatge i practicar les tècniques ens ajudarà a guanyar en confiança i seguretat!