dilluns, 25 de juliol de 2011

NUS COR

El cor és un nus molt simple.
S'usa per remontar per corda fixa, per assegurar al segon de cordada, per hissar petates...
Ofereix característiques autoblocants.
És molt sencill de realitzar i només es necessiten 3 mosquetons.


Però...
Amb doble corda no actúa bé.
I en simple s'ha de tenir atenció en com treballa la corda, sobretot en ascens!
És impossible desbloquejar sota càrrega.


¡Un bon aprenentatge i practicar les tècniques 
ens ajudarà a guanyar en confiança i seguretat!