dimecres, 20 de juliol de 2011

NUS BOVER

Aquest és un dels nusos auxiliars més conegut i usat, no només en el món de l'escalada...
 Rep varietat de noms segons la geografia i l'àmbit en el que s'usi...
Ballestrinque, Cabestany, Bover, Vaquer,  Barquer...


Se sol usar com a cap d'anclatge i per a montatge de passamans.
És un nus molt simple i eficaç, senzill de fer i de manipular amb una sola mà.
 Permet regular fàcilmente la distància sense la necessitat d'obrir el mosquetó i es desfà molt bé.

Pot arribar a lliscar fins a 2 vegades amb sobrecàrregues grans 
per després quedar-se bloquejat.
Ull! corre sobre diàmetres petits.


¡Un bon aprenentatge i practicar les tècniques ens ajudarà a guanyar en confiança i seguretat!