dimarts, 10 de setembre de 2013

8 A LA ITALIANA

Com a curiositat delicada...
Convertir el 8 a "aparell automàtic"


 
1-Corda com sempre          2-Creuar corda que baixa

           3-Capgirar el Vuit              4-Afegir un mosquetó a cada ull

5-Connectar a l'arnés i carregar     6-Desbloquejar tirant avall

                   6-Deixar de tirar per bloquejar             7-Detall de com ha de                                                                              quedar la corda pel revers, 
                              sinó no funciona