dimecres, 5 de setembre de 2012

NUS VALDOSTANO

El Valdostano és un nus poc usat i més aviat poc conegut.
Serveix per descendre per cordes tenses o en càrrega.
S'utilitza sobretot en situacions d'auto rescat.

Es confecciona fàcilment amb un cordino de 6 mm x 1'5 m. 
A cada cap hi fem un bucle amb nus simple on s'hi connecten els mosquetons de seguretat, que van a l'arnés.


Però...
Precisa anar sempre acompanyat d'un autosseguro per sobra, per exemple un Maixard.

¡Un bon aprenentatge i practicar les tècniques ens ajudarà a guanyar en confiança i seguretat!