dimecres, 6 de juny de 2012

FUGA DE L'APARELL ASSEGURADOR

Per realitzar un bloqueig puntual en assegurar al primer de cordada¡Un bon aprenentatge i practicar les tècniques ens ajudarà a guanyar en confiança i seguretat!