dijous, 30 de juny de 2011

NUS DE 9

El nus de 9 és freqüentment usat per fixar cordes o com a nus d'ancoratge.

Presenta una major resistència a la rotura i per tant un menor debilitament de les cordes que el nus de 8.

Al apretar-se menys que altres nusos resta poca resistència, sobre un 30% si ho fem a la meitat de la corda per salvar una flor.
És fàcil de desfer per sinus, amb només una volta més que el Vuit i fàcil de desfer en tots els casos.
Es pot confeccionar per sinus, cap o contraposat. 


Però...
-És de confecció lenta en el cas del contraposat.
-Pot ser difícil de recuperar en la ràpel.
-En tots els casos és voluminós

¡Un bon aprenentatge i practicar les tècniques ens ajudarà a guanyar en confiança i seguretat!